Siirry suoraan sisältöön

Kasvuyritys vai yritys, joka on?

Kasvuyritys. Kuka selventäisi mitä tarkoitetaan kasvuyrityksellä?

Onko se startup, joka haluaa kasvaa?

Onko se startup, joka on jo saanut selkeää kasvua aikaan ja tekee edelleen toimenpiteitä jatkaakseen kasvuaan?

Onko se olemassa oleva yritys, jonka strategiassa on sana Kasvu?

Onko se olemassa oleva yritys, joka investoi kasvuun merkittävillä panostuksilla vaikkei kasvun tuloksia vielä olisikaan?

Onko se olemassa oleva yritys, joka on jo tehnyt selkeää kasvua viime vuosina ja haluaa edelleen kasvaa?

Kasvuyritykseksi tunnutaan nimeävän yrityksiä startupista pörssiyhtiöihin, kuka milläkin perusteilla tai perusteitta. Oli tarkistettava suurelta ja mahtavalta Wikipedialta mitä mieltä se on kasvuyrityksestä. Löytyi mm. tälläistä: ”Startup-yrityksistä käytetään toisinaan myös nimitystä kasvuyritys. Kasvuyrityksellä voidaan kuitenkin tarkoittaa mitä tahansa kasvavaa yhtiötä, myös suurehkoa pörssilistattua kasvuyritystä erotukseksi ns. arvoyhtiölle, joka ei kasva merkittävästi.”

Toisin sanoen, tällä kriteerillä varsin suuri osa yrityksistä on kasvuyhtiö? Jos hakee mielikuvaa aiheesta, tulee vääjämättä mieleen mikä tahansa elossa oleva eliö; Se syntyy, kasvaa, kuolee. Elinkaaren syklit vaihtuvat isoillakin heilahduksilla, jokaiselle muodostuu oma tarinansa. Juurikin tästä syystä olisi hienoa, jos kasvuyritys pitäisi pitää sisällään tarkemman määritelmän, jotain joka todentaisi todellisen kasvuyrityksen tahtotilan tai tehdyt toimet. Kuten vaikka vuosittaista kasvua on saatu aikaan viimeisten kolmen vuoden aikana vähintään 20%. Tai kasvuun on investoitu x-asiaa ja siihen tehty todennettuja toimenpiteitä. Pelkästään tahtotila kasvaa, kasvun toive ilman konkreettisia toimenpiteitä tai tuloksia on mielikuvaa ei todellisuutta, jonka varaan voisi luoda mitään konkreettista arvoa.

On eri asia kasvaa kuin säilyttää nykyistä, ylläpitää olemassa olevaa. Kasvun tulisi olla erilaista niin omistajille, hallitukselle kuin operatiiviselle johdollekin. Kasvun ja siihen tähtäävät toimenpiteet pitäisi näkyä ja tuntua jokaisen agendalla, konkreettisina tavoitteina, toimenpiteinä ja tuloksina. Kasvu vaatii konkreettisia muutoksia nykytilaan. Sitä se kasvuyritys on.