Siirry suoraan sisältöön

Pitäisikö toimitusjohtaja erottaa?

Kirjoitin alla olevan artikkelin Chiefin blogiin, voit lukea sen myös tästä:

Kun hallituksen puheenjohtaja, jäsen tai omistaja on alkanut tätä asiaa hyvästä syystä miettiä, on todennäköistä, että erottamisen ajankohta on perustellusti käsillä.  Ennen päätöksen tekemistä, kannattaa pohtia monelta kantilta toimenpiteen vaikutusta yhtiöön ja arvioida sitä, mitä nykyiseltä toimitusjohtajalta puuttuu. Mitä uutta osaamista tai kokemusta kaivattaisiin lisää? Mihin olla tyytymättömiä ja mitkä ovat olleet vahvuuksia? Haluan rohkaista muistamaan, että yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on nimenomaan toimitusjohtajan erottaminen ja nimeäminen. Tämä on merkityksellinen tehtävä koko yrityksen tulevaisuutta silmällä pitäen.

Syyt perustellusti, ei tunnekuohuissa

Erottamiseen johtavat syyt voivat olla moninaiset. Useimmiten asiat kulminoituvat siihen, että tulosten ja aikaansaannosten määrä ja laatu ei ole ollut riittävä, toimitusjohtaja ei ole siis toimittanut sillä tasolla, kuin odotukset ovat olleet. Voi myös olla, että yhtiön elinkaaren vaihe kaipaa nyt aivan jotain muuta osaamista ja kokemusta kuin nykyisellä on, tarvitaan yksinkertaisesti erilainen henkilö johtamaan yhtiötä. Eikä sekään kovin harvinaista ole, että on syntynyt hallituksen ja toimitusjohtajan välille luottamuspulaa tai näkemykset strategiasta, suunnasta sekä tavoitteista ovat eroavaiset. Kaikki nämä ovat varmasti merkittäviä syitä sille, että erottamisesta kannattaa hallituksen keskustella ja mahdollisesti myös se päätös tehdä.

Erottamista ei tule tehdä milloinkaan tunnekuohuissa tai kesken kiivaan debatin, se tulee tehdä harkiten ja rauhassa.

Säännöllinen arviointi auttaa

Hallituksessa saattaa olla käytäntönä säännöllinen toimitusjohtajan arviointi. Tämä on hyvä työkalu, joka auttaa pohtimaan ja arvioimaan toimitusjohtajan kyvykkyyttä, aikaansaannoksia, ominaisuuksia ja motivaatiota sekä peilata sitä yrityksen tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Vieläkö tämä toimitusjohtaja on meille paras, aikaansaavin ja pätevin? Vieläkö voimme luottaa hänen kyvykkyyteensä johtaa yhtiön strategiaa ja liiketoimintaa kohti tavoitteita?

 

Erottamisen helppous, jatkumon turvaamisen merkitys

Toimitusjohtajan erottaminenhan sinällään ei ole erityisen monimutkainen tehtävä hallitukselle, kuten jokainen toimitusjohtajaksi ryhtynyt tietääkin – se on yksi kokous ja sen päätös, ja asia on sillä selvä. Varsin usein erottamiseen liittyvät yksityiskohdat onkin toimitusjohtajasopimuksiin kirjattu selkeästi, ja näin ne ovat etukäteen jo sopimusta allekirjoittaessa hyvässä hengessä yhdessä sovittu.

Vaikka varmasti itse erottamispäätös usein tulee jollain tapaa yllätyksenä, sen ei pitäisi milloinkaan olla yllätys mitä se toimitusjohtajalle tarkoittaa. Sen sijaan mitä erottaminen tarkoittaa yhtiölle, onkin hallituksen tehtävänä pohtia. Miten seuraajan rekrytointi tehdään, ja kuka hoitaa ja vastaa mistäkin asioista ajalla ennen uutta toimitusjohtajaa? Miten uuden perehdytys hoidetaan, kun erotettu toimitusjohtaja on jo poistunut? Miten ja milloin asiasta viestitään, jne.

Hallituksen tulee ottaa aktiivinen ote erottamisen jälkeisestä ylimenovaiheesta yhdessä yhtiön avainhenkilöiden kanssa ja varmistaa hyvä jatkumo myös tässä muutostilanteessa.

 

Uuden alku

Erottaminen on tietysti ikävä asia, mutta se on myös uuden alku. Se on uuden alku yhtiölle sekä toimitusjohtajalle itselleen. Hallituksessa erottamista ei tule pelätä tai pitää vain epäonnistumisen merkkinä. Erottaminen on usein viisas päätös yhtiön tulevaisuuden turvaamiseksi ja muutoksen saamiseksi epätyydyttävään nykytilaan. Hallituksen tehtäväksi jää tärkeän päätöksen jälkeen hoitaa erottaminen aina mahdollisimman kunniakkaasti ja toimitusjohtajaa arvostaen. Siitä on hyvä aloittaa uusi aikakausi.