Siirry suoraan sisältöön

Johdon seuraajasuunnittelu hallituksen agendalle

Kirjoitin Chiefin blogiin johdon seuraajasuunnittelun merkityksestä. Tässä artikkeli luettavaksesi:

Johdon seuraajasuunnittelu hallituksen agendalla 

Hallituksen tehtävänä on pitää katse kiinni tulevaisuudessa. Johdon seuraajasuunnittelu on tärkeä osa varmistuakseen siitä, että organisaation tulevaisuuden tarpeet ja kyvykkyydet kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla strategiset tavoitteet. Se luo yhtiölle paremman jatkuvuuden mahdollisuuden ilman merkittäviä säröjä, erityisesti kun nykyiset avainhenkilöt syystä tai toisesta ovat poistumassa organisaatiosta, tai kun uutta osaamista ja kokemusta tarvitaan vahvistamaan yhtiön johtoa.  

Hallituksen vuosikelloon 

Johdon seuraajasuunnittelun tuleekin olla olennainen osa hallitustyön vuosikelloa, ilman sitä voi todeta ettei hallitus ole aivan tehtäviensä tasalla. Hallitus on jopa epäonnistunut, ellei johtoryhmässä ole tunnistettuna ja nimettynä 1-2 potentiaalista TJ-seuraajaehdokasta. Samaa toimintamallia kannustan myös kaikille johtoryhmäläisille. 

Aktiivisesti toteutetulla seuraajasuunnittelulla hallitus valmistelee ja suunnittelee mahdollisia uusien johtohenkilöiden rekrytointia, lisäkoulutusta tai siirtymisiä tehtävästä toiseen. Tässä konkreettiset vinkkini mitä seuraajasuunnittelussa hallituksen tulee ottaa huomioon: 

Tulevaisuuden tarpeiden tunnistus 

Millaisia strategisia suunnitelmia yhtiöllä on, millaisia osaamisen, kokemuksen tai kompetenssien tarpeita niissä onnistumiseksi yhtiö tarvitsee nykyiseen lisää? Ilman hallituksen päättämää tavoitteellista näkymää tulevaan ja selkeää suuntaa, on varsin vaikea hahmottaa mitä uutta yhtiömme johto tarvitsee vahvistuakseen.  

Organisaation kasvajat 

Hallituksen on hyvä tunnistaa organisaatiosta ne potentiaalisimmat johtajat, joidenka kyvykkyydet mahdollistaisivat uralla etenemisen. Esimerkiksi johtoryhmän arviointeihin kannattaa panostaa, myös siksi, että sitä kautta tunnistamme myös ne tulevaisuuden osaamistarpeet, mutta myös mahdolliset toimitusjohtajaehdokkaat.  Hallitukselle on hyvä tulla tietoon myös organisaatiosta muut erityisen potentiaaliset sisäiset kasvajat. 

Kilpailijoiden avainhenkilöt 

Seuraajasuunnittelussa katse kannattaa pitää myös kilpailijoissa tai muuten markkinassa havaituissa mielenkiintoisissa yhtiöissä ja heidän avainhenkilöissä. Ehkä siellä on juuri sitä osaamista, mitä oma organisaatiossamme ei vielä ole ja se kohtaa strategiset tulevaisuuden tarpeemme ja tavoitteemme erinomaisesti.  

Yksilön ja ryhmän kehittäminen  

Vastuullinen hallitus ottaa seuraajasuunnitteluun mukaan myös koulutusnäkökulman, yksilön sekä johtoryhmän taitojen kehittämisen. Kouluttautumalla, kehittymällä voidaan myös aktiivisesti lisätä osaamista kohti strategisia tavoitteitamme, suunnitelmallisuus tässäkin auttaa tunnistamaan olennaiset tarpeet. Esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyä kehittämällä voidaan saada aivan uudenlaista tehoa ja tulosta aikaan hyvin nopeallakin aikajänteellä.  

Suunnitelmasta toteutukseen 

Lopuksi vielä syytä korostaa, että hyvä seuraajasuunnitelma pitää sisällään myös näkemyksiä ja ajatuksia aikatauluista ja prosessin eri vaiheista. Näin suunnitelmasta syntyy päätösten jälkeen myös totta. 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan yrityksen menestys riippuu johtamisesta. Johtamista on, kun tehdään yhtiölle strategia ja laaditaan suunnitelma miten se toteutetaan. Strategian toteuttaminen on toimitusjohtajan vastuulla ja johtoryhmän tärkein tehtävä. Hallituksen ydintehtäviin kuuluu arvioida yrityksen ylimmän johdon kyvykkyyttä toteuttaa strategiaa ja huolehtia myös mainitun seuraajasuunnittelun laatimisesta.   

Me chiefiläiset autamme mielellämme teitä seuraajasuunnitteluun liittyvissä asioissa, sparraamme ja myös tarvittaessa toteutamme. Ole yhteydessä!