”Digitalisaatio mahdollistaa meille älyttömät määrät hienoja asioita, mutta se vaatii myös muutosta, ehkä jopa luopumista jostain?”

Paljon puhuttu etätyö. Katsoin wikipedian määritelmää sanalle ”Etätyö on työtä, joka tehdään kiinteän toimiston ulkopuolella, esimerkiksi kotoa, etäpisteestä, hotellista tai liikkuvasta toimistosta käsin. Uusista tavoista organisoida työtä käytetään muun muassa nimityksiä etätyö, eTyö, mobiili työ ja monipaikkainen työ. Yhteinen piirre näille on sähköisen tieto- ja viestintätekniikan keskeisyys”.

Meillä kulttuuri etätyöhön on ollut aika niukka, etätyötä ei satunnaisia poikkeuksia lukuunottamatta ole paljoa käytetty tai hyödynnetty. Keskusteluja tämän käytännön muuttamiseksi on satunnaisesti ollut, mutta konkreettisia päätöksiä tai toimenpiteitä asian edistämiseksi ei ole tehty. Mitkä asiat ovat merkittäviä onnistuneen etätyökulttuurin rakentamiseksi ?

Kirjoitin tovi sitten LUOTTAMUKSESTA. On päivän selvää, että tämä on yksi olennainen asia, myös etätyön suhteen. Entäpä sitten TAVOITTEET? Jos tavoitteet on loogiset ja selkeät, ei kai niihin pääseminen ota kantaa työntekemisen sijainnista ja harvemmin myöskään kellonajasta?  VASTUUT ja PELISÄÄNNÖT – selkeä kokonaisuus, ei tarvinne avata yhtään tämän enempää. TYÖSSÄ JAKSAMINEN on merkittävä asia myös liiketoiminnalle, ei vain yksilölle. Mahdollistaako etätyö paremman jaksamisen? Oletettavasti tähän on näkemyksiä puoleensa vastaan. On helppoa nähdä, että erityisesti pitkät työmatkat on merkittävä asia, kun mietitään etätyön hyötyjä ja jaksamista. Kolikon toisella puolella voisi nähdä VUOROVAIKUTTAMISEN ja SOSIAALISEN puolen, kuinka tärkeää se on työyhteisössä? Joku jopa nosti esiin TILAratkaisut etätyössä – ei omia työpisteitä vaan muutamat kiertävät pisteet – ellen aivan väärässä ole, niin yksi Suomen suurimmista teleoperaattoreista edustaa tätä mallia. Sinällään ajatuksia herättävä mahdollisuus!

”..nykypäivänä työajanseurannan tuntimittari tuntuu vanhanaikaiselta..”

Onko sitten järkevin tapa rakentaa monimuotoinen työskentelytapa, jossa etätyö on yksi normaali tapa toimia, mutta ei ainoa? Mittarit, mitattavuus, tavoitteet ja niiden seuranta – nykypäivänä työajanseurannan tuntimittari tuntuu vanhanaikaiselta, olkoonkin että työaikalaki ottaa tähän kantaa omalta osaltaan, eikä sitä sovi unohtaa.

Ja luonnollisestikin on työtehtäviä, jotka vaativat läsnäoloa, mutta varmasti meillä useassa organisaatiossa on myös paljon työtä, jotka olisi mahdollista suorittaa etänä. Muutoksen kynnyksellä on syytä keskittyä niihin. Digitalisaatio mahdollistaa meille älyttömät määrät hienoja asioita, mutta se vaatii myös muutosta, ehkä jopa luopumista jostain?