Siirry suoraan sisältöön

Naisjohtajaselvitys

Keskuskauppakamari julkaisi marraskuussa kuudennen Naisjohtajaselvityksen. Onpa  mielenkiintoista luettavaa ja herättää jälleen pohdintaa aiheen tiimoilta.

Selvityksen mukaan naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on ennätyskorkealla, suurissa pörssiyhtiöissä 32 prosenttia ja kaikissa 25 prosenttia. Kaiken kaikkiaan naisten osuus suomalaisten yhtiöiden hallituksissa on kolminkertaistunut viimeisen reilun 10 vuoden aikana.  On muutoin merkittävä kasvusuunta!

Hallitusnaisten kasvun lisäksi pörssiyhtiöissä on naistoimitusjohtajia myöskin ennätysmäärä, viisi. Sinällään toki yksittäisesti vielä vaatimaton luku. Kuten myös johtoryhmissä naisten osuus on vähäinen; naisia on nyt 20 prosenttia johtoryhmistä.

Naisten osuus niinikään liiketoimintajohdossa on kääntynyt laskuun – vuonna 2016 johtoryhmien liiketoimintajohtajista 10 prosenttia on naisia (2015: 11 %). Näissä osuuksissa olisikin varsin paljon kehittämisen varaa.

Johtoryhmän jäsenet ovat iältään 29–74-vuotiaita. Naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on selvästi sitä suurempi mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan. Alle 40-vuotiaista johtoryhmän jäsenistä naisten osuus on noussut jo 30 prosenttiin. Vuonna 2013 naisten osuus samassa ikäluokassa oli ainoastaan 21 prosenttia.  Vastaavasti nuoret naiset suuntautuvat selvästi enemmän liiketoimintajohtoon. Alle 40-vuotiaiden ikäluokasta yli puolet naisista toimii liiketoimintajohdossa. Vanhemmissa ikäluokissa tämä osuus vähenee selvästi. Nuorissa naisissa on siis uskoa tulevaisuuteen!

Naisten ja miesten urapolkujen ero heijastuu hallitusten sukupuolijakaumaan. Lähes puolella kaikista hallituksen jäsenistä on toimitusjohtajakokemusta, ja näistä valtaosa on edelleen miehiä. Sen sijaan HR- ja markkinointiammattilaiset ovat hallituksissa todellisia harvinaisuuksia – kuitenkin juuri näissä tehtävissä naisia on huomattavasti enemmän kuin liiketoiminnallisessa johdossa.

Kokonaisuudessaan selvityskoonti täällä.