Organisaatioissa muutoksen draivereita on monia, toiset tekevät muutoksia vasta selkä seinää vasten pakon edessä, jotkut pystyvät hahmottamaan tulevaisuuden tarpeita hyvinkin aikaisessa vaiheessa ja lähtevät rakentamaan organisaatiota kohden kaukaisempaakin tulevaisuutta. Toisilla se voi olla jokin idean tai uuden innovaation lähde tai vaikkapa kokonaisuudessaan strategian ja liiketoiminnankin muutos. Vaihtoehtoja on lukuisia, tärkeintä on löytää muutoksen ydin ja lähteä rohkeasti, päämäärätietoisesti sitä kohden. 

Meillä on takana yritysmuotoiluprosessi, siihen liittyen tehtiin isoja, jotkut varsin vaikeitakin päätöksiä. Olen muutosmatkan eri vaiheissa useammankin kerran pohtinut mitä kaikkea tämän alkuunpano vaati, mitä kaikkea tapahtui ennekuin oikeasti käärittiin hihat ylös ja ryhdyttiin töihin.

Organisaatiossa kaikki lähtee liikkeelle omistajista.  Niin meilläkin. Omistajien tahtotila ja suunnan näyttäminen on erittäin tärkeä lähtökohta onnistuneelle muutokselle. Organisaation, johdon ja sitä kautta koko henkilöstön pitää saada selkeä suunta ja tavoite, sen alkusanat syntyvät omistajien tahtotilan kautta. Yritysmuotoilumme lähti liikkeelle siitä, että tämä omistajien tavoitetila löydettiin, kirjattiin kirjoihin ja kansiin, valettiin kivijalaksi, jonka päälle oli hyvä lähteä rakentamaan. Olen ylpeä myös siitä, että saimme tässä yhteydessä uudet Arvot koko konsernillemme. 

Tässä kohden, kun rakentaminen tulikin puheeksi, onkin hyvä palata vielä ajassa taaksepäin. Meillä oli käyty keskustelua useammankin kerran, että missä kohden tehdään ratkaisuja kahden sinällään vahvan ja itsenäisen brändin yhteen liittämiseksi. Aika tuntui olevan oikea, mutta epävarmuus siitä että osaammeko tehdä asiat oikein oli luonnollisestikin olemassa. Pystyisimmekö viemään kahden organisaation yhtenäistämisprosessin onnistuneesti läpi, riittääkö rohkeutemme, riittääkö osaamisemme? Olihan kyse myös siitä, että tiesimme tämän vievän leijonan osan työajastamme, kuuluisaa sikaenergiaa myös siis tarvittaisiin. Uskon, että pelkäsimme ennemmän joidenkin asioiden menettämistä ja epäonnistumista kuin näimme ne uudet mahdollisuudet, mitä onnistunut yritysmuotoilu voisi tuoda tullessaan. Oli onni, että tiemme Ville Tolvasen kanssa yhtyi, löysimme hienon yhteisen sävelen. Ville loi meille rohkeutta lähteä muutokseen, toi meille aimo annoksen osaamista, uudenlaista asiantuntijuutta ja tukea, jota selvästikin tarvitsimme. Ville toimi meillä suunnittelijana ja arkkitehtina, kun Moment Groupin rakentamista ryhdyttiin tekemään.

Tahtotila ja suunta oli löytynyt. Sen jälkeen lähtikin muutosprosessi liikkeelle hyvällä draivilla, jossain määrin jopa kuin itsestään. Pienellä ja intensiivisellä työryhmällä löysimme tarkemmat avainsanat visiolle ja missiolle. Sen jälkeen rakentui tarina, ulkoasu ja koko strategia kulttuureineen. Viikottaista tiukkaa, mutta innovoivaa sparrausta, asioiden läpikäyntiä, kertausta, uudelleen mietintää ja taas kerran sparrausta ja päätöksiä. Muutos lähti viemään meitä vauhdilla eteenpäin, ja kohta olimme koko ydinryhmä niin innoissamme, että tuntui paikoitellen jopa hankalalta puhua vanhasta maailmasta, kun ei vielä ollut lupaa kertoa uudesta. 

Piirrustukset oli piirretty, kehykset uudelle luotu. Nyt elämme sitä hetkeä, että muutoksen tuomat uudet tuulet ovat jalkautumassa ja nyt jos koska se työnteko vasta alkaakin! Koko muutosinvestoinnin tärkein osuus, onnistunut jalkautus henkilöstölle, jalkautus asiakkaille ja näkyviin koko markkinalle! 

Mahtavaa muutosmatkaa myös muille sitä pohtiville! Rohkeutta, asennetta ja tavoitetilaa! Josssain määrin myös sitä sikaenergiaa tarvitaan, sillä ne muutosprosessin lisäksi normaalit tehtävät ja työtkin pitää hoitaa. Henkilökohtaisesti kokemuksena tämä on ollut ainutlaatuinen ja aivan mahtava. Ja kuten sanottua, nyt se työ vasta alkaakin.