Työn tekeminen muuttuu, vanhat perustukset purkaantuvat ja syntyy uutta entistä terveempää tilalle. Mittarit, tavoitteet, johtaminen ja jopa työsuhteelliset asiat tulevat muuttumaan tulevaisuudessa rajusti, ja monelta osin muutos on jo nyt nykypäivääkin. Digitalisaatio tuo mukanaan aivan uudenlaisen ympäristön tehdä työtä ja tämä muuttaa myös työyhteisön kulttuuria ja tapaa toimia, ei mikään vähäpätöinen seikka. Kaikki eivät tässä kyydissä pysy mukana, muutoskykyisimmät ja parhaimmat uuden tekijät voittavat tämän pelin. Uskoakseni tämä koskee niin yrityksiä kuin yksittäisiä henkilöitäkin – muutos vaati kaikilta paljon, mutta antaa myös ihan uuden tavan tehdä työtä. Hyötynäkökulmia kaikille osapuolille on laajalti, myös varmasti uhkia ja epäonnistumisen paikkoja.

Mitä uusi tekeminen on? Vähintäänkin näistä kolmesta isosta asiasta muutoksessa puhutaan;

 • kellonaika ei ohjaa työntekoa – työtä voidaan tehdä moninaisemmin ajasta riippumatta.
 • paikka ei ohjaa työntekoa – työtä voidaan tehdä moninaisemmin paikasta riippumatta
 • työtä voidaan tehdä muutenkin kuin perinteisessä työsuhteessa työnantajaan

Mitä tämä vaatii toteutuakseen?

 • Työntekemisen mittarit pitäisi kohdistua paremmin varsinaiseen tekemiseen, mitataan tehtyjä työn konkreettisia tuloksia, ei aikaa tai paikkaa
 • Strategia ja sen myötä tavoitteet pitää olla konkreettiset, selkeät ja mitattavat – jokaiselle
 • Johtamistavat muuttuvat, työntekijät ovat valveutuneempia johtamaan myös itseään. Valtaa ja vastuuta pitää antaa ja myös osata ottaa. Organisaatiot kasvavat itse ohjautuvimmaksi asiantuntijaorganisaatiomalleihin.
 • Johtamistavat muuttuvat, lähijohtaminen onnistuu ajasta tai paikasta riippumatta.
 • Dialogit, viestintä, tiedonkulku, vuorovaikuttaminen muuttuu – myös sähköiset kanavat ovat normaali tapa toimia. Tietoa ei enää pelkästään jaeta, se on yhteisessä paikassa saatavilla.
 • Lainsäädännöllisten asioiden pitää muuttua vastaamaan nykyaikaa. Eikä vähiten työaikalaki ja työehtosopimukset.
 • Työntekeminen voi olla myös muu malli kuin työsopimussuhde, erilaiset suhteet tulevat entistäkin normaalimmaksi tavaksi toimia. Verkoston hallinta nousee arvoonsa.
 • Etätyö pitää olla myös turvallisuuden ja vakuuttamisen suhteen työnantajalle selkeää ja yksinkertaista,  myös kustannustehokasta. Turvallisuusseikat tulee myös ottaa luonnollisestikin huomioon.
 • Tietoturvan ja tietosuojan näkökulmat otettava mitä suuremmissa määrin huomioon.

On edelleen työtehtäviä, joita on tehtävä perinteisimmillä malleilla, mutta näen intressejä enemmän tässä yhteydessä siinä mitä voidaan muuttaa – en siinä mitä ei voida tai ei ole järkeä muuttaa.

Muutos on aina mahdollisuus! Niin myös tässä, mitä suurimmissa määrin! Tätä vastaan ei ole mitään syytä taistella, vaan lähteä mukaan ínnovoimaan uusia malleja, uusia mahdollisuuksia = tuottavamman ja mielekkäämmään työn puolesta! Muutokset voivat olla pieniä, yksittäisiä askeleita, pääasia että nekin rohkeasti otetaan ja päästään alkuun muutoksen virrassa.

 

Artikkelin kuva J.Kotilainen