Luen Jukka Saksin erinomaista Johtaja on media kirjaa. Se saa minut miettimään toimitusjohtajuutta jälleen kerran syvällisemmin.

Media talon sisällä, talon ulkopuolella

Toimitusjohtaja ilmentää omalla ulkoisella olemuksellaan, käyttäytymisellään, tavoillaan, arvoillaan, tunteillaan – kokonaisvaltaisesti paljon asioita, jotka joko ovat tai eivät ole yrityksen edun mukaisia. Ja haastavintahan on se, että tätä ei ole kirjoitettu kirjoihin eikä kansiin, eikä yhtä oikeaa tai väärää mallia ole. Se on yhtäaikaa pelottavaa ja kunnoitettavaa. Se kuvastaa myös sitä toimitusjohtajan työn merkityksellisyyttä ja haasteellisuutta, jopa sitä, että varmasti jokainen meistä toimitusjohtajasta joutuu välillä miettimään, onko tämä todellakin kaiken sen arvoista? Ja se kuvastaa myös sitä miten elintärkeää on tämän asian ymmärtäminen yhtälailla yrityksen hallitukselle ja omistajalle – ei ole turhaan kirjoihin kirjoitettu, yrityksen hallituksen tärkein tehtävä on nimittää JA erottaa toimitusjohtaja.

Sisällä..

Jo yksinomaan kommunikointi, läsnäolo ja käyttäytyminen oman organisaation sisällä on merkityksellinen. Arvostaako toimitusjohtaja ihmistä ihmisenä, jaksaa olla kiinnostunut ja läsnä? Muistaako toimitusjohtaja myös tervehtiä, vaihtaa pari sana kaiken kiireen keskellä, välittää? Ehkä jopa hymyillä? Vai onko tärkeämpää korostaa johtajuutta, arvovaltaa, hierarkiaa ja kiireisen työn merkityksellisyyttä? Entä erilaisuus monessa eri mielessä, antaako toimitusjohtaja tilaa ja ymmärrystä monimuotoisuudelle sen useassa eri tarkoituksessaan? Onko toimitusjohtaja tavoitettavissa, vastaako ja reagoiko hän esitettyihin kysymyksiin – uskaltaako häneltä ylipäätään kysyä? Miten organisaation sisällä tapahtunut mahdollinen isompikin virhe tai konflikti toimitusjohtajan huoneessa käsitellään, minkälainen mielikuva ja tunne siitä jää jälkeen? Yhtäkaikki, nämä (ja moni muu) antavat paljon esimerkkiä myös koko organisaation kulttuurille. Puhumattakaan erikseen vielä viestinnän, avoimuuden ja rehellisyyden merkityksestä tai siitä tunnettaanko toimitusjohtajan olevan ammatillisesti pätevä.

Ulkopuolella..

Kun peilataan käyttäytymistä organisaation ulkopuolella, kohtaamisia asiakkaan tai verkoston ja ylipäätään vieraiden ihmisten kanssa – se ei vähennä yhtään ylläolevaan merkityksellisyyttä mielikuvasta yrityksenä. Sillä on valtava voima. Kuten myös sillä miten yrityksen ulkopuolisten konfliktitilainteiden kanssa toimitusjohtaja kykenee toimimaan. Ollaanko avoimia, helposti lähestyttäviä, edustetaanko kulttuuria, jossa vieraille on aina tilaa ja vastaanotto on avoimen kiinnostunut ja utelias? Ollaanko rehellisiä kertomaan, jos ei yhteistä säveltä näyttäisi löytävän vai keksitäänkö selityksiä. Miten ylpeys yrityksestä, samalla nöyryys tekemisestä huokuu toimitusjohtajasta? Miten suhtaudutaan kilpailijoihin, miten heistä puhutaan? Nämä kaikki viestii kaikin ilmein ja mielikuvin vahvasti myös koko yrityksestä.

Miltä se media näyttää, tuntuu?

En voi myöskään olla tarttumatta aiheeseen ulkoinen olemus, tupakointi, alkoholi, itsestään huolehtiminen – koska toimitusjohtaja on media! Ulkoasu, siis pukeutuminen ja siisteys viestii myös koko yrityksen kulttuurista. Onko yrityksellä pukeutumiskoodia vai sallitaanko yksilöllinen ja rento linja. Toimitusjohtajan on aika turha naputtaa tupakkatauoista tai -paikoista, jos itse on aktiivinen tuotteen käyttäjä. Alkoholiakin voi nauttia, aivan kuten kuka tahansa muukin, mutta mikä voikaan olla tuhoisampaa yritykselle kuin kännihölmöilevä ja -sikaileva toimitusjohtaja? Ja mietin kyllä myös mitä tarkoittaa terveet elämäntavat, itsestään huolehtiminen koko yrityksen kulttuurille ja hyvinvoinnille – sen lisäksi, että se on nykypäivänä toimitusjohtajalle jo itselleen elintärkeää, se saattaa olla jossain määrin merkityksellistä myös koko yrityksen kilpailukyvykkyylle?

Luovuttaja, taistelija, tunteeton, stressitön..

Lista on loputon .. millaista esimerkkiä toimitusjohtaja antaa hankintoihin, kustannusten tarkkailuun, taloudellisiin asioihin ja ennenkaikkea mitä hän niistä viestii ja miten hän itse käyttäytyy? Kulukuurilla oleva yrityksen johtaja näyttää esimerkillään myös noudattavan itse samaa kulukuuria. Voiko toimitusjohtaja kaatua paineen alla vai pitääkö stressinsietokyky olla käytännössä katsoen ääretön? Voiko toimistusjohtaja sairastaa? Voiko itkeä, voiko suuttua, voikoa tunteiden antaa näkyä? Pitääkö toimitusjohtajan sietää kaikkea käyttäytymistä? Tiukan paikan tullen toimitusjohtajan itsevarmuus, rohkeus ja kyvykkyys taistella loppuun asti mitataan todenteolla – ollakko luovuttaja vai taistelija viimeiseen hengen vetoon asti?

Mahdoton valinta

Pahinta on, kun toimitusjohtajalle organisaatiossa esitetään kysymys, kumpaa arvostat enemmän – työntekijöitä vai asiakkaita?  Tämä on kuin pienten lasten vanhemmat kuulevat lapsikatraalta kysymyksen; Äiti, Isi, ketä meistä rakastatte eniten? On selvää, että yritys, jolla ei olisi asiakkaita on haavoittuva hetkessä. On selvää, että yritys, jolla ei olisi työntekijöitä on haavoittuva hetkessä. Ilman toimitusjohtajaahan yritys kyllä pärjää – ainakin tovin. Ei tälläisiä kysymyksiä voi esittää – tai voi, mutta niihin vastaaminen ja asioiden arvottaminen on mahdoton tehtävä.

Raakileesta ammattilaiseksi?

Ja tämän kaiken jälkeen, kyllä sitä todellakin joutuu aina välillä pohtimaan – onko tämä kaikki sen arvoista. Johtaja on media. Se on kiehtovaa, haasteellista ja samalla antoisaa ja energiaa vievää. Toimitusjohtajana muistaakseni nyt yhdeksän vuotta toimineena, neljä ensimmäistä vuotta pienen organisaation kapteenina, voin sanoa, että opittavaa on joka päivä. Kuinka raakile olenkaan ollut yhdeksän vuotta sitten? On tullut tehtyä virheitä, isoja ja pieniä, mutta aina selkäsuorana tehty päätös sillä tiedolla ja parhaalla ammattitaidolla mitä on ollut saatavilla ja olemassa – toimitusjohtajan etuuksiinhan kuuluu myös päätöksenteko, toisinaan hyvin nopealla sykkeellä, joskus tarkkaan harkiten ja eri vaihtoehtoja pohtien. Ja vastuu päätöksistä. Mutta yhtäkaikki, päätöksiä on pystyttävä tekemään, lopputulosta varmuudella tietämättä. Jokainen päätös on tavalla tai toisella opettanut, vahvistanut ja kasvattanut.

Tsemppiä jokaiselle toimitusjohtajaksi aikovalle tai toimivalle! Epäilen, että tätä Johtaja on media kokonaisuuden merkitystä eivät aivan kaikki ymmärrä ja siksi suosittelen myös Teille Johtaja on media kirjan lukemista!