Aamupäivä #luottamusforumissa, ja pää surisee tupaten täynnä ajatuksia. Ajatuksia luottamuksesta. Ajatuksia sen puutteesta. Ajatuksia sen merkityksestä. Ajatuksia sen merkitsemättömyydestä.

Johtamisessa (niin kuin kaikessa elämän eri tilanteissa) luottamus on tärkeää. Sen menettäminen tuntuu pahalle, se merkitsee paljon. Luottamuksesta nauttiminen tuntuu voimaannuttavalta, antaa paljon. Mutta luottamusta ei oteta, se ansaitaan teoilla ei vain sanoilla. Sen sijaan luottamus voidaan rikkoa erittäin herkästi niin teoilla kuin sanoillakin. Rikottu luottamus on vaikea saada takaisin, mutta onneksemme ei mahdotonta – toisin kuin monesti sanotaan, rikottu luottamus voidaan eheyttää. Vahva luottamus, yhteishenki kantaa pitkälle, ei ehkä merkitse kaikkea, mutta sen avulla voi helposti voittaa vastoinkäymiset ja epävarmuudet. Heikko luottamus voi romuttaa kaiken. Vaarallinen ja samalla täynnä mahdollisuuksia. Kaikki ymmärrämme kuinka merkityksellistä on luottamus.

Olen yhtä mieltä siitä, mitä tänään on viestitty johtajan luottamuksesta. Se rakentuu;

  • läsnäolosta
  • uskottavuudesta
  • kyvystä viestiä
  • avoimuudesta
  • rehellisyydestä
  • näkemyksellisyydestä
  • esimerkkinä toimimisesta
  • arvostuksesta

Luottamusta ei tehdä kirjoittamalla sopimukseen nimi alle. Luottamusta ei hankita lyömällä kättä päälle. Luottamusta ei osteta rahalla. Luottamus ansaitaan johdonmukaisella toiminnalla, teoilla ja myös sanoilla. Luottamus ei kasva puhumalla vain menneisyydestä, näkemyksellisyys tulevaisuudesta on luottamuksen pohja. Kun sinä annat mahdollisuuden luottaa, se on rikas maaperä positiiviselle luottamuksen kierteelle. Luottamus kasvaa jakamalla!

Kiitos TEM luottamusforumista, erinomaisista puhujista! Erittäin pysäyttävä, konkreettinen ja ajatuksia herättävä aamupäivä.

Ps. Suomalaisen johtamisen tila ja tulevaisuus tutkimus on tänään julkaistu, se löytyy osoitteessa: www.tyoelama2020.fi