Muutos. Joillekin pelottava sana, joillekin täysin turhaa, sana jota konsultit suosivat olemaan käyttämättä. Johtamisen kannalta muutos on yksi vaikeampia kokonaisuuksia hallita ja viedä läpi. Vastavoimat muutokseen on valtaisat. Hyvältäkin tuntuva muutosidea arjen pyörteessä, totuttujen tapojen ja mallien äärellä heikkenee ja väljehtyy. Muutosta ei koeta enään tärkeäksi tai tarpeelliseksi. Muutokseen tarvitaan voimaa. Muutokseen tarvitaan tunnetta, se antaa potkua, voimaa ja energiaa viedä asiat maaliin.

Yksi parhaista strategisteista, hallituksen puheenjohtajamme Ville Tolvanen on kiteyttänyt asian erinomaisesti; Mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Allekirjoitan tämän toteamuksen täydellisesti. Ei sillä, että muutoksen tarkoitus olisi suututtaa, vaan sillä, jos ei tunnu missään ei tapahdu totutusta poikkeavaa.

Muutosjohtamiseen tarvitaan:

  1. selkeä tavoite ja suunta
  2. konkretiaa
  3. sitoutunut henkilöstö, joka ymmärtää miksi asioita tehdään
  4. sitoutunut henkilöstö, jolle annetaan mahdollisuus tehdä muutos
  5. aktiivinen, sitoutunut muutosjohtaminen – johto, joka ymmärryksen ja osaamisen lisäksi haluaa tehdä muutoksen, on valmis tekemään aitoja, esimerkillisiä tekoja muutoksen läpiviennin puolesta.
  6. mittarit, seuranta – mitään ei kannata mitata, jos sillä ei ole vaikutusta tulevaan
  7. viestintää, vuoropuhelua, viestintää, vuoropuhelua
  8. toistoa, toistoa, toistoa, toistoa
  9. uusien, juuri opittujen tapojen vakiinnuttamista arkeen

Muutoksen pitää tuntua, muutoksen pitää näkyä. Ilman aitoja tekoja ei ole muutosta.