Puhutaanpa myynnistä, markkinoinnista, asiakkaista ja kaikesta näissä alueissa tapahtuvasta toiminnasta, osaamisesta, kehittämisestä. Eli, kaikesta siitä mistä yrityksen liikevaihto muodostuu ja syntyy. Kuulostaako sinustakin tärkeältä ja yhtiön menestyksen kannalta olennaiselta?

Suomessa on edelleenkin hämmentävän aliarvostettua koko kaupallinen johtaminen. Myyntityön arvostus tai markkinoinnin merkityksellisyys on valovuoden päästä siitä, mitä se parhaimmillaan voisi olla – kuinka paljon mahdollisuuksia täällä onkaan olemassa! Puhumme paljon työelämän murroksesta, puhumme digitalisaatiosta, puhumme robotiikan hyödyntämisestä, siis valtavista muutoksista missä jokainen toimiala on omalla tavallaan tiiviisti läsnä ja isojenkin haasteiden edessä. Missä ovat ne oivaltavat tahot, jotka osaavat tehdä strategisesti oikeita ratkaisuja muutoksen ja murroksen edessä, kuka oivaltaa parhaimmat keinot menestyä, rakentaa uutta ansaintalogiikkaa, luoda asiakkaalleen entistä enemmän arvoa. Ei vain kannattavuutta tai tehokkuutta sisäisin toimin parantaen vaan ennenkaikkea yhtiön omaa ilosanomaa viestimällä ja asiakkailleen myymällä ja kertomalla, taikomalla sen strategiseksi menestystekijäksi ja kilpailukeinoksi.

Myynti myy. Markkinointi markkinoi. Asiakkaita hoidetaan. Ihan niin kuin aina ennenkin on tehty, kyllä me tämä osataan. Mutta nämä teknologiamuutokset ja digitalisaatiovirikkeet kaipaavat uutta tuoretta verta ja digiosaajan fressiä oivallusta, uutta näkemystä ja strategista osaamista. Hyvä – ehdottomasti tarvitaankin! Mutta…

Entä strateginen markkinointiosaaminen? Entä strateginen myynnin osaaminen? Entä strategiset valinnat asiakkuuksiin ja heidän tarpeisiin vastaaminen? Voisimme siis puhua suoraan niistä strategisista valinnoista, mitä, miten ja missä kasvatamme liikevaihtoamme. Minun väitteeni on, että tämä heijastuu myös paljon yhtiön kulttuuriin, miten yhtiön korkeammassa johdossa arvostetaan myyntityötä ja myös markkinointia? Missä arvossa aidosti asiakas on yhtiön ylimmässä johdossa ja koko organisaation päätösketjussa ja vaikutteissa. Missä yhtiön sisäiset vahvuudet ovat ja missä muutosta pitäisi lähteä toteuttamaan täysin uusin ajatuksin, ravistella ja herätellä?

Osaako yhtiön hallitus johtaa kaupallisesti oikeaan suuntaan? Vai eikö se olekkaan yhtiön strategista ja olennaista työtä? Mikä sitten on ellei myynti, asiakkuudet markkinointi?

Jos olette täysin erimieltä kanssani, sekin olisi kiinnostavaa kuulla. Mutta kannattaa myös lähteä katsomaan yritysten hallitusjäsenten osaamisprofeeleja ja erityisosaamisalaa, kuinka useassa yhtiössä näette kaupallisen johtamisen strategisia ammattilaisia – niiltä osin, kun tunnistatte ja voitte tietoja peilata julkisista lähteistä?

Myynti myy. Markkinointi markkinoi. Asiakkaita hoidetaan. Niinkuin aina ennenkin. Entä se muutos, murros! Strategista osaamista kaivataan MYÖS näihin osa-alueisiin – mikään ei ole niin kuin ennen. Ei EDES asiakkaat ja heidän tarpeensa.