Tällä viikolla minulla oli useita kohtaamisia operatiivisissa asiakkuuspalavereissamme. Niissä hetkissä, kun asiakasvastaavamme käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi edellisen aikakauden tapahtumat ja suunnitellaan tulevaa. Puhutaan käytännön työn onnistumisista ja epäkohdista, sovitaan miten jatkossa toimitaan. Puhutaan tulevan aikakauden kampanjoista, tapahtumista tai erityistä huomiota tarvitsevista asioista. Innostun suunnattomasti tästä, juuri siitä mitä me operaativiisessa tekemisessä kykenemme tuottamaan asiakkaalle, millaista meidän yhteistyö siellä aidossa arjessa on.

Opin entistäkin vahvemmin, että datalla johtaminen on tässäkin merkityksellinen asia. Ei ainoa eikä kaiken tietävä, mutta tärkeä pohja. Mitä enemmän pystymme linkkittämään toimintaamme asiakkaan tietolähteisiin, mittaamaan onnistumisia ja arvoa tuottavia kohtaamisia, sitä paremmin pystymme luomaan toiminnastamme hyötyä asiakkaalle. Ja sitä vartenhan me olemme olemassa. Datalla johtamisella en tarkoita vastausprosenttia tai  palvelutasoa, tai olkoot ne yksi osa sitä, vaan kauppoja, konversioita, ratkaisukykyä, ratkaisunopeutta, käännytyksiä – sitä aitoa arvoa, jota mitataan eikä arvioida ”minusta tuntuu, että..”. Ja mitä tarkempaan eri prosessin vaiheessa tätä lukua pystymme tuottamaan asiakkaan tietolähteisiin liitettäväksi, sitä onnellisempia ja tyytyväisempiä me kaikki olemme!

On selvää, että mitä enemmän tuotetaan henkilökohtaista dataa päivittäisistä kohtaamisista, ymmärrän, että se saattaa osaa myös ahdistaa. Miksi kaikkea pitää nykypäivänä mitata ja seurata, eikö mikään muu kiinnosta kuin eurot? Mittaaminen tarjoaa mahdollisuuden jokaiselle myös tuoda läpinäkyväksi sen, miten työssään onnistuu ja suoriutuu. Kun kyetään tätä tietoa hyödyntämään johtamisessa ja esimiestyöskentelyssä, on se takuulla suuri voimavara verraten siihen, että emme tietäisi ”Miten hyvin minä olen tänään työni tehnyt”. Siksi mittaaminen ja tulosten läpikäyminen mahdollisimman avoimesti on tärkeää.