Huolehtiva hallitus

Hallituksen tehtävä on huolehtia yrityksen asioiden asianmukaisesta hoitamisesta. Ei kovinkaan megatrendikäs lause, mutta pitää sisällään paljon, oikeastaan kaiken menneestä tulevaan?  Parhaimmillaan huolehtiva hallitustyö on pitkäjänteistä ja sitoutunutta. Se on myös tulevaisuuteen katsovaa. Ja jotta yhtälö toimisi, hallitustyössäkin korostuu yhdessä tekemien, ihmiseltä ihmiselle vaikuttaminen.  

Huolehtiminen

Minusta on erinomaisen hyvin lausuttu kuvaus ”huolehtiva hallitus”. Se kertoo kaiken. Hallitus huolehtii siitä, että omistajan tahtotilan suuntaisesti yhtiötä johdetaan tehokkaasti, tuloksekkaasti, laillisesti, tarkoituksenmukaisesti sekä tulevaisuus varmistaen. Ei valvota, vaan huolehditaan. Valvova antaa mielikuvan päältä katsomisesta ja tarkkailemisesta, huolehtiva käärii hihat ja tekee asian eteen päämäärätietoisesti töitä. Hallitustyö on siis työtä, ei istumista tai olemista.

Pitkäjänteistä ja sitoutunutta

On tärkeää, että hallitustyötä tehdään pitkäjänteisesti, se ei ole mikään pikapyrähdys nopein ja näyttävin tempuin, pikemminkin maraton, jossa huolellinen valmistautuminen ja strategisesti oikea-aikaiset teot lopulta tuottavat hyvän tuloksen. Pitkäjänteisyyden lisäksi hallitustyön tulee olla myös sitoutunutta. Tämä tarkoittaa konkreettisesti aitoa kiinnostusta, aikaa ja halua antaa oma erinomainen panos yritykselle hallitustyön kautta. 

Yhdessä tekeminen

Hyvä vuorovaikutus ja aito yhteistyö korostuvat myös hallitustyössä. Se on parhaimmillaan jonkunlainen symbioosi omistajaa, hallituksen jäseniä ja toimivaa johtoa. Symbioosi, jossa on avoin ja huomioonottava ilmapiiri. Puhutaan asioista ihmiseltä ihmiselle, ei instanssille tai elimelle. Niin kuin monessakin muussa yhteisössä, onnistuessaan myös hallitustyössä korostuvat yhteistyökyky, ihmisten huomioonottaminen, kokemukset ja näkemykset ja kuunteleminen. 

Huolehtivassa hallitustyössä ei ole sijaa yhden miehen tai naisen showlle, se on tiivis, yksilöitään yhdessä vahvempi joukko, jotka ovat valmiina tekemään töitä yhteisen päämäärän eteen.