Mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että toimitusjohtajan paras päivä on hallituspäivä? Miksi tai miten se tunne toimitusjohtajalle muodostuu tai on muodostumatta? Toimitusjohtajakin – kaikesta toimielimäisyydestään huolimatta – on ihminen, tunteva ja ajatteleva yksilö.

Kuunteleminen

On lopultakin aika yksinkertaista todeta, että myös toimitusjohtaja haluaa tulla kuunnelluksi ja kuulluksi. Saada vuorovaikutusta, kommentteja, asiallista keskustelusta ja debatointia. Ihmiseltä ihmiselle. Se toimii myös toisin päin, eli myös hallitus haluaa tulla kuunnelluksi ja kuulluksi toimitusjohtajan toimesta. Siis vuorovaikutus, aitona, tiiminä, yhteistä tavoitetta kohden. Hallitustyö tai toimitusjohtajan työ ei onnistu, ellei koeta pelaavamme samassa joukkueessa!

Arvostus, kunnioitus

Mitä se tarkoittaa? Arvostus yksilönä ja positiivinen palaute, ei vain vaatimuksia ja moitteita mahdollisista epäonnistumista tai puutteista. Kunnioitus yksilönä, ihmisenä, kollegana. Arvostus mielipiteitä kohtaan, arvostus aikaansaaduista teoista ja tuloksista. On niin paljon helpompaa todeta toimitusjohtajalle, että tämä_kin on tekemättä tai puheista huolimatta toteutumatta, sen sijaan, että arvostettaisiin myös niitä aikaasaannoksia joita on jo syntynyt. Se on hallitustyössä inhmillistä, mutta ei toivottavaa. Arvostus sekä kunnioitus ihmisenä tuntuu varmasti toimitusjohtajallekin merkittävältä asialta, sillä on vaikutusta yksilönä motivaatioon, itsetuntoon ja sitä kautta vahvasti tekemiseen. Arvostamalla ja kunnioittamalla voidaan saada pieniä ihmeitä aikaan!

Luottamus

Hallituksen ja toimitusjohtajan työ, jos mikä on luottamustyötä. Monesti sanotaan, että se on hallitus, joka menettää luottamuksensa toimitusjohtajaan. Voiko kuitenkin toimitusjohtajakin menettää luottamuksensa hallitukseen ja sen tarjoamaan tukeen arjen haasteissa? Varmasti voi. Luottamus on kaiken perusta, se rakentuu sekä sanoista että niistä aidoista teoista. Ja se myös menetetään sanoilla ja teoilla, tai näiden puutteilla.

Teot

Niinhän se on, teot ratkaisee. Puheet saavat aikaan tunteen jostakin paremmasta (tai miksei huonommasta), mutta todellisuudessa vasta teot ratkaisevat. Tämäkin on symmetrista, niin toimitusjohtajan kuin hallituksenkin puolella.

Tukemalla toimitusjohtajaa, sparraamalla läpi hankalien kohtien, on varmasti hallituksen mahdollista luoda se toimarin paras päivä – joka näkyy niin teoissa kuin aikaansaaduissa tuloksissa! Sitä kohden!