Uuden hallituksen kokoaminen ja organisoituminen on aina jännittävä uuden polun alku, erityisesti puheenjohtajan roolissa. Ensimmäisenä ja todella merkittävänä tehtävänä onkin hahmottaa ja tavoitella ihmisten välille sitä kuuluisaa hyvää kemiaa, sitä kautta mahdollistaa avoin ja rikas vuorovaikutus. Toisaalta myös konkreettiset, yhteiset hallituksen työtavat ja käytännön pelisäännöt on tärkeä sopia, jotta jokaisella on selkeä ja levollinen tunne tehdä hallitustyötä. On kuitenkin hyvä muistaa, että käytäntö rakennetaan niin, että se tukee mahdollisimman hyvin nimenomaan yhtiön elinkaaren vaihetta ja sen tulevaisuuden tavoitteita eikä esimerkiksi vain puheenjohtajan oman mielihalun mukaisesti. Esimerkiksi pienelle tai uudelle yritykselle hallinnolliset vuosikellot voivat olla hankalia toteutettavia, sen sijaan voi alkuun hyvinkin riittää, että panostetaan tj-katsauksen sisältöön, liiketoiminnan raportteihin tai niiden parantamiseen, ylipäätään mittaamiseen ja tiedon jakamisen tapoihin sekä aikataulutetaan tulevat tapahtumat kalentereihin.

Vuorovaikutuksen rakentaminen on tietenkin pitkä prosessi, mutta siksikin heti puheenjohtajan tehtävälistan kärjessä, että siihen tulisi alusta alkaen kiinnittää riittävästi huomiota. Puheenjohtajalla tulisi olla hyvä ihmistuntemus, kyky pitää tuntosarvet hereillä millaisia persoonia hallitukseen kuuluu, sen lisäksi, että ymmärtää mitkä ovat heidän osaamisalueet ja vahvuutensa. Varsin usein kompetenssit tulevat esille, mutta niiden laajempi hyödyntäminen voi jäädä syystä tai toisesta heikolle tasolle, esimerkiksi roolien tai vastuiden epäselvyyden vuoksi. Vanha kunnon toteamus pitää niin paikkansa, jos hallitusta ei saada toimimaan, hallituskokous on varsin tyhjä huone. Siksi yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja tiimiytymiseen myös hallitustyössä tulee kiinnittää merkittävästi huomiota, sitä tulee määrätietoisesti rakentaa, viedä eteenpäin, vahvistaa kokous kokoukselta. Puheenjohtaja on koko toiminnan kapellimestari, ei sooloartisti.

Kun työskentelytavat on sovittuna ja ehkä jopa kaikilla kirkkaana mielessäkin, onkin hyvä lähteä yhdessä pohtimaan syvemmin tavoiteasetantaa, strategiaa ja tulevaisuuden haasteita. Juuri sitä vartenhan hallitus on olemassa – auttaa toimivaa johtoa tulevaisuuden suunnassa ja tavoitteissa, tehdä sitä mitä toimiva johto ei arjessaan ehdi. Puheenjohtajalla on tässäkin suhteellisen merkityksellinen rooli, miten haastaa yhtiötä, johtoa, omistajia pohtimaan tulevaisuuden tavoitteita ja strategiaa, löytämään se yhteinen näkemys ja suunta? Erityisen herkullinen tilanne on, jos arki yhtiössä on ollut vielä niin kiireistä, että varsinaisia strategiapohdintoja ei olla ehditty ns. vakavissaan tehdä saati dokumentoida. Nämä ovat merkittäviä suuntaviivoja, jotka onnistuessaan selkiyttävät koko yhtiön toimintaa, fokusoi, mikä on yhtiön menestykselle tärkeää ja mikä toissijaista tai peräti turhaa.  Parhaimmillaan siitä syntyy voittava kasvun strategia! Tämän työn kautta syntyvät myös yhtiölle konkreettiset toimintasuunnitelmat ja tavoitteet, joiden avulla on selkeämpää johtaa sekä mitata toimintaa arjessa ja keskittää voimavaransa olennaiseen. Parhaimmillaan se on hieno, haasteellinen ja tuloksekas omistajien, hallituksen, johdon ja koko yhtiön matka.

Let’s go!

Tuloksekasta vuotta 2022!