Advisory board vai hallitus? Miksi hallituksen rinnalle otetaan advisory board? Eikö hallituksessa ole riittävästi osaamista? Jääkö advisory boardille todellisuudessa mitään roolia, valtaa ja vastuuta? Mihin sitä advisorya siis tarvitaan? Lähtisinkö advisory boardiin mukaan vaikken olisi innostunut hallitustyöstä?

Hyviä kysymyksiä, vähemmän niitä ainoita oikeita vastauksia, mutta joitain ajatuksia ja kokemuksia aiheesta kylläkin on.

ABn ja hallituksen ero?

Kerrataanpa muutama perusasia hallituksen ja AB.n eroihin. Tai oikeastaan voidaan kerrata yksi merkittävin; AB ei ole juridisesti vastuussa oikeastaan mistään tekemisistään päätöksistä, toisin kuin hallitus, jolle osakeyhtiölaki tunnistaa sen reilut kaksi sataa lakisääteistä tehtävää. Toisin sanoen, hallituksen jäsenenä sinun on aina toimittava huolellisuusvelvoite huomioiden, advisory board taas ei aseta hartioillesi muutakuin oman ”maineen ja kunnian huolehtimisen” – joka sekin tietysti monelle merkityksellinen seikka ja on aina hyvä toimia tämä asia tarkkaan huomioiden! Summa summarum, advisory board ei ole juridinen elin. Toisin kuin hallitus. Siinä se ero.

AB täydentää hallitusta

AB voi hyvinkin tulla kysymykseen, kun esimerkiksi yhtiö tarvitsee hallituksen ja johdon ”rinnalle” hyvää, sparraavaa asiantuntija -joukkoa johonkin tiettyyn tarpeeseen. Se tarve voi olla lyhytaikainenkin ja hyvin ”täsmäisku”, esimerkiksi kansainvälistyminen tai uuden myyntistrategian luominen, ja tälläiseen halutaan etsiä hallituksen ja toimivan johdon ulkopuolelta kovan luokan osaajia juuri siihen tiettyyn yhtiössä syntyneeseen tarpeeseen ja ”osaamisvajeeseen”. Eli AB ja hallitus ei poissulje toisiaan vaan pikemminkin täydentävät toisiansa. Erittäin hyväksi havaittu keino saada lisättyä osaamista ja kokemusta yhtiön sen hetkiseen tarpeeseen!

AB tukemaan omistajia

AB voi myös rakentua hyvin omistajavetoisen hallituksen rinnalle.  Tällä tarkoitan tilannetta, jossa hallituksessa olevat omistajat haluavat keskittyä laajakantoisiin ja pitkäkestoisiin suunnitelmiin ja päätöksiin, vaikkapa rahoitusasioihin tai rakentamalla suunnitelmaa, miten yhtiö viedään myöhemmin julkisesti noteeratuksi yhtiöksi. Tällöin voi olla hyvin luontevaa löytää AB.hen jäseniä, jotka voivat olla operatiivisen johdon tukena monessa muussa strategisessa ja miksei operatiivisessakin asiassa. Ehkä myös omistajien intohimo voi joskus olla muualla kuin toimitusjohtajan tukemisessa ja sparraajana? Tässä voi parhaimmillaan syntyy hallitukselle oma roolinsa, jota AB omalla luontevalla ja yhdessä sovitulla tavalla järkevällä tavalla täydentää.

AB on ensimmäinen askel riippumattomiin jäseniin hallituksessa

Advisory board voi myös olla yhtiölle luonteva tapa ”tutustua” ulkopuolisten jäsenten mukaan ottamiseen yhtiön korkeimpaan johtoon. Tilanteessa, jossa ei vielä omistajina olla aivan valmiita riippumattoman hallitusjäsenen mukaan ottamiseen yhtiön hallitustyöskentelyyn, mutta kuitenkin haluttaisiin ”ulkopuolista” neuvoa ja viisautta. Tällöin AB voi olla hyvä, matalan kynnyksen päätös, ikäänkuin testata miltä se ulkopuolinen jäsen tuntuu. Ja toisinkin päin, hyvä ja pätevä asiantuntija voi olla kiinnostunut lähtemään mukaan advisory board toimintaan, mutta karsastaa ehkä ajatusta virallisena hallitusjäsenenä, AB mahdollistaa hyvän ”tutustumisreitin”.  Toisaalta henkilöllä voi myös olla tiukkaa kompetenssia tiettyyn yhtiön tarvitsemaan tarpeeseen, mutta hallitustyöskentelyssä tarvitsemaa ”yleisymmärrystä” voi puuttua tai se ei ehkä ole edes henkilön kiinnostuksen kohteena.

Tilanteita voi varmasti olla monia, jossa ab voi tuoda hyvän lisän ja ennenkaikkea lisäarvon yhtiön toimintaan. Koska AB.n tarkoitus on myös tuottaa lisäarvoa yhtiölle, siitä on myös hyvää jäsenelle maksaa tehdystä työstä korvaus. Harvoin ilmaisella työllä saadaan kovinkaan pitkään aitoa hyötyä aikaiseksi, palkkio myös sitouttaa aidosti antamaan itsestään parhaansa irti. Minun on helppo suositella omistajille, yrityksen päättäjille, että pohtikaa olisiko advisory boardin toiminnassa selkeätä arvoa juuri teidän yhtiölle ja siihen yhtiön tilanteeseen? Erittäin hyvä toimintamalli täyttämään äkillistä, tilapäistä osaamisvajetta tai vahvistaa pitkällä aikajänteellä yhtiön kilpailukyvykkyyksiä ja kehittymistä!

Mielelläni keskustelen, sparraan ja vaihdan ajatuksia näistä aiheista kanssasi!

Soita 0445400654 tai viestittele pia.pursiainen@chief.fi