Toimitusjohtajan ja hallituksen välistä suhdetta ei suotta nosteta merkitykselliseen rooliin yhtiön menestyksen takana. Osakeyhtiölakiin on kirjoitettu, että toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Meille kaikille toimitusjohtajana tai hallituksessa toimiville tämä on itsestään selvän tuntuinen toteamus. Tietenkin näin, mutta ehkä ei kuitenkaan aivan aina toteudu hallituksissa?

Toimitusjohtajan olisi ennenkaikkea hyvä oivaltaa, että raportointivelvoitteen täyttäminen suhteessa hallitukseen ei ole sitä, jolla hän saa hallituksesta ”irti” parhaan mahdollisen lisäarvon. Toisaalta toimitusjohtajan tulee suhtautua raportointivelvoitteeseen suurella vakavuudella ja huolehtia sen täyttyminen sillä tasolla ja tarkkuudella kuin on tarpeen – hallitus ei pidä yllätyksistä. Palatakseni lisäarvoon ja sen tuottamiseen, hallituksessa lisäarvoa ei tuoteta lukemalla kerran kuukaudessa raportteja ja katsomalla valvovalla silmällä peräpeiliin. Lisäarvoa parhaimmillaan tuotetaan, kun toimitusjohtaja yhdessä toimivan johdon kanssa tuo hallitukseen asioita sparrattavaksi ja haastettavaksi. Asioita, joissa toimitusjohtaja olettaa hallituksen jäsenten kompetenssin ja kokemuksen rikastuttavan keskustelua ja tuovan myös ehkä kokonaan erilaisia näkemyksiä kuin toimivalla johdolla on ollut. Hallituksen tehtävänä ei ole olla vain kumileimasin päätöksille, vaan myös tukea toimivaa johtoa etsimään yhtiölle paras mahdollinen päätösehdotus käsiteltäväksi. Toimitusjohtaja aktiivisin toimin kykenee luomaan hyvän yhteistyön hallituksen kanssa, janoamalla lisäarvoa ja sparrausta, nostamalla merkityksellisiä asioita keskusteltavaksi ja päätettäväksikin. Ei siis raportoimalla vain menneisyyttä vaan kääntämällä katsetta kohti huomista, kohti tulevaisuutta ja siellä tehtäviä toimenpiteitä ja tekoja. Tämä edellyttää avointa ja luottamuksellista suhdetta myös hallituksen suunnalta, palautetta ja positiivista vuorovaikutusta aktiiviselle toimitusjohtajalle, jonka innokkuutta ja energisyyttä parhaimmillaan mieluumminkin jarrutellaan kuin joudutaan ”narulla työntämään”.  Tätä arvokasta dialogia voidaan ja pitää toteuttaa myös hallituskokousten ulkopuolella!

Ennenkaikkea uutta toimitusjohtajaa rekrytoitaessa hallituksen ja toimitusjohtajan välisten pelisääntöjen yhteinen sopiminen on olennainen osa toimitusjohtajan onnistumista. Sen ei tarvitse olla monimutkainen nippu papereita, riittää että yhdessä keskustellaan odotukset ja toiveet tulevaan yhteistyöhön. On hyvä ottaa kantaa esimerkiksi millaisia tapoja yhteydenpitoon halutaan luoda, konkreettisesti ne voi olla sovittuja tapoja käytettävistä kanavista vaikkapa soveliaisiin yhteydenpidon kellonaikoihin, millaisia asioita toivotaan käsiteltävän ja miten. Tärkeintä on se, että näistä asioista yhdessä puhutaan ja ne yhteisesti sovitaan juuri sen yhtiön ja henkilöiden tarpeiden mukaisesti. Luodaan heti ensimmäisestä päivästä alkaen alusta hyvälle yhteistyölle!

Mikäli hallituksen jäsenenä tai omistajana pohdit juuri toimitusjohtajan seuraajasuunnittelua, sparraan mielelläni kanssasi asiasta – tehdään hyvä startti heti päivästä yksi alkaen!