Vieläkin enemmän hallitustyössä tulisi keskustella siitä, miten toimitusjohtajaa voidaan tukea omassa työssään. Vieläkin enemmän voisimme puhua myös siitä, miten toimitusjohtajan tulee itse toimia, jotta hän saisi hallitustyöstä riittävästi lisäarvoa ja hyvän työkalun omaan tärkeään toimittamistyöhönsä. Miten hallituspäivästä tulee se toimitusjohtajan paras päivä, joka on myös yhtiön ja sen omistajien etu.

Nostan tähän muutaman näkökulman toimitusjohtajille itselleen pohdittavaksi ja arjessa kokeiltavaksi!

  • Toimitusjohtajana opi tiivistämään ja nostamaan merkittävimmät asiat esiin hallituksen agendalle. Sinulla on yhtiöstä merkittävä tietovalta suhteessa hallitukseen, pidä huoli, että tuot aidosti tärkeimmät, relevanteimmat asiat käsiteltäväksi.
  • Kuvaa lyhyesti ja olennaisin osin mistä asiassa on kysymys, fokusoi sisältöä niihin asioihin ja kokonaisuuksiin, missä koet, että hallituksen tulisi voida tuoda sinulle lisää ymmärrystä ja näkemystä – sparrata.
  • Varmista, että teillä on yhteinen ymmärrys suunnasta ja yhteinen näkemys tavoitteista. Mittaa!
  • Valmistele katsauksesi huolellisesti etukäteen, hyödynnä hallituksen puheenjohtajan antamaa tukea ja osaamista! Toimita materiaalit hyvissä ajoin etukäteen, jotta muutkin voivat valmistautua huolellisesti asiaan. Mikäli materiaalia tarvitsee muuttaa vielä ennen kokousta, informoi siitä kaikkia ja toimita sovitulla tavalla uusi materiaali kaikille nähtäväksi. On tärkeää, että kaikilla on sama materiaali saatavilla.
  • Kerro selkeästi missä tarvitaan hallituksen päätöksiä. Hyvän luottamuksellisen yhteistyön kannalta on tärkeä ymmärtää mitkä ovat oman päätöksen teon piirissä, ja toisaalta myös se ymmärrys, missä voit ja kannattaa itse tehdä päätökset. Toimitusjohtajana tämäkin on tasapainoilua – kaikkia päätöksiä et voi vyöryttää hallitukselle ja toisaalta on ymmärrettävä päätökset, jotka pitää hakea hallitukselta. Kysymällä ja sopimalla toimintatavat tämäkin roolitus selviää.
  • Pidä huolta, että ymmärrät syntyneet päätökset selkeästi ja yksiselitteisesti. On parempi kysyä ja varmistaa, kuin arvata. Varmista, että päätökset on vietävissä sovitulla tavalla toimintaan – olet toimitusjohtaja. Pöytäkirjan lisäksi on hyvä pitää yllä todo -listaa, josta sovittujen toimenpiteiden etenemistä on kätevä seurata.
  • Ehdoton avoimuutesi ja rehellisyytesi on sekä sinun että yhtiön etu. Sinun ei tarvitse suojella osaamistasi, pimittää tietojasi, salata epäonnistumisia. Avoin vuorovaikutus rakentaa parhaan menestystarinan. Kukaan ei pidä yllätyksistä.
  • Älä tyydy vain raportoimaan, vaan haasta, pyydä kommentteja ja sparrausta!
  • Anna rohkeasti palautetta hallitukselle hallitustyöskentelystä, mitä sinä pidät onnistuneena ja mitä sinä kaipaisit kenties lisää. Pyydä rohkeasti palautetta myös omasta toiminnastasi. Tämän kaltainen reflektointi kehittää yhteistyötänne!
  • Toivo, että sinulla on käytössäsi hyvä hallituksen puheenjohtaja, jonka kanssa saat arvokkaan yhteistyön aikaan!

Ja vielä lopuksi tarvitset osaamisen lisäksi sinnikkyyttä, aktiivisuutta, päämäärätietoisuutta ja onnea! Mitä muuta sinä lisäisit listalle?