Kun yritykseen valitaan hallitus, se on luottamusvalinta omistajien suunnalta. Se on merkityksellinen päätös, jossa omistajat uskovat kyseisen henkilön olevan luottamuksen arvoinen viemään yhtiötä eteenpäin ja toimimaan omistajien etujen mukaisesti.

Kun hallitus valitsee toimitusjohtajaa, he luottavat siihen, että valittu henkilö on paras mahdollinen henkilö, juuri siihen hetkeen ja tilanteeseen edistämään yhtiön menestystä kohti parempaa huomista. Hallitus luottaa henkilön kyvykkyyteen sekä lojaalisuuteen johtaa yhtiötä sen omistajien edun mukaisesti. Sanotaankin, että toimitusjohtajan pitää olla joka päivä luottamuksen arvoinen. Ehkä näin itseasiassa pitäisi meidän kaikkien ajatella, roolista tai tehtävästä riippumatta.

Kun toimitusjohtaja valitsee itselleen johtoryhmän, on luottamuksen merkitys yhtälailla korostunut; toimitusjohtajan pitää voida luottaa johtoryhmäänsä. Ja on selvä, että tätä luotttamuksellisuuden ketjua voi ja tuleekin jatkaa läpi organisaation, mutta keskityn tässä edelleenkin itseäni eniten innostavaan OHJ-näkökulmaan.

Omistajalinjauksen merkitys

Luottamus voidaan menettää monilla eri tavoin, mutta sen säilyttämistä edesauttaa hyvä ja avoin vuorovaikutus läpi OHJ-ketjun sekä selkeästi viestitty omistajastrategia tai omistajan tahtotila. Omistajan linjan puuttuminen on usein merkittävin ristiriitojen ja luottamuspulan aiheuttaja. Se heijastuu helposti myös koko yhtiön tavoitteisiin ja suuntaan, jotka puutteellisina tai epäselvinä vaikeuttavat operatiivista toimintaa sekä tietysti tulosten mittaamista. Miten hallitus voi tehdä työtään huolellisesti ja arvoa tuoden, jos se ei pysty hahmottamaan yhtenäistä, pitkäjänteistä omistajien tahtotilaa ja joutuu arvuuttelemaan mikä mahtaisi olla omistajien linjaus tai mikä pahinta, omistajilla on erilaisia käsityksiä asioista? Tästä syntyy herkästi ristiriitoja, väärinkäsityksiä, epäluottamusta ja lopulta huonoa omistajien ja hallituksen välistä työskentelyä, joka ei ole kenenkään edun mukaista. Tämä heijastuu myös johtoon, jossa toimenpiteitä tulisi toteuttaa kunnioittaen omistajan tahtotilaa – miten niitä voidaan toteuttaa ja mitata, jos eivät ole tiedossa? Joten, omistajien tahtotila on merkityksellinen avain hyvän luottamuksellisen suhteen rakentamiseksi.

Muutos on usein tarpeellinen

Näkyvin osa luottamuspulasta lienee toimitusjohtajan erottaminen, joka usein viestitään tehtävän ”luottamuspulan” vuoksi. Ulkopuolisille se saattaa näyttäytyä nopeastikin tehtävänä päätöksenä, vaikkei sitä hallituksen keskuudessa olisikaan. Useimmiten kuitenkin hallitus on ollut toimivan johdon toimeenpanokyvykkyyteen jo jonkin aikaa tyytymätön, matkaan on tullut ristiriitoja ja ylitsepääsemättömiä erimielisyyksiä, ja myös sitä luottamuspulaa – useimmiten puolin ja toisin. Yhtiön tilanteet ja tarpeet muuttuvat, sen myötä myös voi toimitusjohtajan suorituskyky ja soveltuvuus yhtiön sen hetken tilanteeseen olla muuttunut ja tarvitaankin hyvin eri tyyppistä osaajaa rakentaa yhtiön tulevaisuutta. Silloin viimeistään on hyvä tehdä päätöksiä ja vaihtaa toimitusjohtajaa.

Samoin toimitusjohtaja voi kokea erilaista tyytymättömyyttä ja luottamuspulaa myös oman johtoryhmänsä kesken. On hyvä muistaa, että aika ajaa kohti muutostarpeita ja uutta kyvykkyyttä johtoryhmään kannattaa hankkia! Eikä omistajan kannata myöskään samasta syystä unohtaa hallituksen osaamisen ja tarpeiden tarkastelua säännöllisen ajoin – hallitustyö ei ole loppuelämän virka, sitä tulee myös tarkastella osaamisen ja tarpeen mukaisesti säännöllisesti.

Nämä toisinaan vaikeatkin asiat voisivat olla helpointa käsitellä hyvissä ajoin arviointien, keskusteluiden kautta ja erityisesti tulevaisuutta peilaavalla tavalla – mihin olemme matkalla ja millaista osaamista me siihen eri tasoilla tarvitsemme. Se on luottamuksellista, avointa ja hyvää vuorovaikutusta!

Kunnioita ja arvosta

OHJ-ketjussa on tärkeä säilyttää myös kunnioitus rooleja ja vastuita kohtaan, arvostaa myös yksilönä. Luottamuspulaa puolin ja toisin voi aiheutua mikäli hallitus kävelee etukäteen sopimatta organisaatioon ohi toimitusjohtajan. Puhumattakaan asiattomasta arvostelusta tai kritiikistä, joka vaikkapa palauttaa jatkuvasti asioita uudelleen valmisteluun ja käsittelyyn ehkä jopa perustelematta. Etenkin, jos asiat sovitusta ovat vielä matkan varrella ”lennossa muuttuneet”, se tuntuu turhauttavalta ja syö luottamusta molemmin puolin! Muutostarpeet ja nopeat liikkeet ovat nykypäivänä usein tarpeellisia jopa kriittisiä, mutta siinäkin hyvä dialogi ja asianmukainen käsittely on kaiken a ja o –  äkkipikaista, hallitsematonta ja arvaamatonta toimintaa tulisi kaikkien OHJ-ketjussa välttää. Puheenjohtajalla on tässä tietenkin oma merkityksellinen rooli, miten luoda arvostava ja kunnioittava ilmapiiri!

Ylipäätään omistajien, hallituksen ja johdon välistä vuorovaikutusta ja toimintakultuuria tulisi tarkastella säännöllisin väliajoin kriittisestikin, sitä kautta voidaan löytää vielä olemassa olevat kehityskohteet ja parantaa toimintaa ehkä pienilläkin muutoksilla. Luottamus rakentuu siis hyvästä vuorovaikutuksesta ja selkeästä suunnasta mihin olemme matkalla!