Huomaan pohtivani usein, onko hallitus riittävästi toimitusjohtajan tukena ja lisähartioina joskus niin raskaaseenkin toimarin arkeen. Miten hallitus voisi vielä paremmin omalta tontiltaan edesauttaa yhtiön kasvua ja menestystä?

Samalla huomaan, etten juurikaan ole pohtinut sitä, miten hallituksen puheenjohtajat kokevat ”oman” hallituksensa suorituskyvyn ja lisäarvon tuottamisen – ollaanko me omassa työssämme hyviä? Kuinka tyytyväisiä hallituksen puheenjohtajat ovat ”joukkoonsa”? Ja ylipäätään kuinka paljon hallituksen puheenjohtaja voi määritellä hallituksen kokoonpanoa (olettaen ettei ole itse omistajan hattu päässä)?

Puheenjohtajalla on erityisen merkityksellisiä tehtäviä hallitustyöskentelyssä, hän on kapellimestari, valmentaja ja luotsi, kuten mainiossa ”Hallituksen puheenjohtajan opas”-kirjassa (A.Virtanen, I. Salminen) todetaan. Puheenjohtajalla on siis paljon vastuuta ja myös valtaa, vaikkakaan suoranaisesti osakeyhtiölaki ei näitä kovinkaan montaa yksilöi. Kuten tiedämme, puheenjohtajalle tärkeät hallituksen jäsenet sitten taas valitsee omistaja, jonka osalta voikin vain toivoa, että puheenjohtajan ja omistajan vuorovaikutus on tästäkin näkökulmasta avointa ja samansuuntaista. Kun puheenjohtajan tehtävänä on saada aikaan hyvin toimiva, huolellinen ja lisäarvoa tuottava hallitus, olisi hyvä, että hänellä myös olisi mahdollisuus vaikuttaa valittaviin jäseniin. Voisiko myös puheenjohtaja edellyttää hallituksen jäsenille tehtävän soveltuvuusarviointeja ennen tehtävään valitsemista?

Lyhyesti ajattelen, että puheenjohtajalle merkitystä oman työnsä onnistumisen kannalta on;
– selkeä omistajastrategia ja omistajien tahtotila
– hyvä avoin vuorovaikutus omistajien kanssa
– hallituksen kokoonpanon ”oikeallisuus ja osaaminen” yhtiön tarpeisiin nähden
– hallituksen yhteistyön, vuorovaikutuksen ja luottamuksen aikaansaaminen

Sen jälkeen kaikki muu itse hallitustyössä onkin mahdollista saada onnistumaan. Hallitustyön ”arjeksi muuttamiseksi” tarvitaan rautainen ja osaava toimiva johto. Hallitustyöskentelyn rutiiniksi voisikin ottaa myös säännöllisen johdon arvioinnin varmistaakseen toimituskyvykkyyden, lopultakin puheenjohtajakin roolissa tärkeää on saada aikaansaannoksia hallitustyön kautta, muuten hyvät ajatukset ja ideat jäävät sanan helinäksi.

Näissä asioissa me Chiefiläisest voimme auttaa.