Kirjoitin Chiefin blogiin ajatuksiani toimitusjohtajan jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Olkaahan hyvät!

On tavallista ajatella, että toimitusjohtajan työhön kuuluu korkea palkka sekä työ, joka ei ole aikaan sidottua eikä tehtyjen työtuntien määriä lasketa. Tässä ajatusmallissa toimitusjohtajat ovat superihmisiä, jotka jaksavat ja kestävät.

Toimitusjohtajuus on useimmiten kuluttava uravalinta ja se haastaa todellakin hyvinvoinnin ja jaksamisen. Samanaikaisesti tunnistetaan, että voimakkaasti stressaantunut, huonosti jaksava – ehkä jopa uupunut – toimitusjohtaja on riski koko yhtiölle. Puhumattakaan siitä, mitä hän on itselleen ja läheisilleen uupuneena ja stressaantuneena.

Onko yhtiön hallituksella keinoja vaikuttaa toimitusjohtajan hyvinvointiin? Minun näkemykseni on yksiselitteinen: kyllä on.

5 keinoa toimitusjohtajan jaksamisen kohentamiseen hallituksen jäsenelle

Tässä viisi konkreettista asiaa, joiden avulla hallitus voi pyrkiä kohentamaan toimitusjohtajan jaksamista ja hyvinvointia.

  1. Toteuttakaa säännöllisesti, esimerkiksi hallituksen itsearvioinnin yhteydessä, toimitusjohtajan arviointi sekä myös laajemmin vuosittain toimitusjohtajan 360°-arviointi.  Saatu palaute auttaa hallitusta, mutta ennen kaikkea toimitusjohtajaa itseään ymmärtämään, mitä asioita on hyvä kehittää, mitkä ovat hänen vahvuuksiaan ja supervoimiaan. Säännöllinen arviointi on tärkeä osa yhtiön tulevaisuuden turvaamista, mutta ennen kaikkea palaute on toimitusjohtajalle itselleen tärkeää.
  2. Tarjoa mahdollisuutta ammattitaitoiseen coachiin tai mentoriin. Se investointi todennäköisesti kannattaa. Kannusta myös muulla tavoin kehittämään itseään johtajana, esimerkiksi 360°-arvioinnin löydöksistä voi löytyä merkityksellisiä kehityskohteita, joihin ulkopuoliset neuvot ja uudet opit voivat nopeastikin muuttaa kehityskohteet jopa vahvuudeksi.
  3. Huomioi toimitusjohtaja myös ihmisenä. Sopivan tilanteen tullen kysy kuulumisia, ole aidosti kiinnostunut hänen jaksamisestaan ja kokonaisuudesta ihmisenä. Kannusta toimitusjohtajaa huolehtimaan työn ja vapaa-ajan tasapainosta, kannusta häntä huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja löytämään sille aikaa kiireisestä työkalenterista huolimatta. Tunnista ja tunnusta, että pidemmällä aikavälillä katsottuna kellonympäri päivästä toiseen työtä tekevä toimitusjohtaja ei ole yhtiön etu.
  4. Varmista, että toimitusjohtajalla on ympärillään riittävän laadukas ja aidosti toimitusjohtajan työtä tukeva johtoryhmä ja avainhenkilöt. Tämä ”toimitustiimi” on riittävän strateginen, yhteiseen suuntaan pelaava ja toimintaa aikaiseksi saava tiimi, toimitusjohtajan tukipilari! Johtajille tehtävä management audit, johon sisällytetään myös toimitusjohtaja, on erinomainen työkalu toimivan johdon kyvykkyyksien arvioimiseen. Onhan myös seuraajasuunnittelu yksi tärkeä osa hallitustyöskentelyä.
  5. Älä syö turhaan toimitusjohtajan valtaa, äläkä milloinkaan kohtele toimitusjohtajaa(kaan) epäasiallisesti.  Se on ehkä paras neuvo, minkä jokainen voi omalta osaltaan hallituksen jäsenenä antaa.

Hallituksessa halutaan usein toimitusjohtajan olevan “vahva ja valmis kaikkeen”, ehkä jopa uupumaton superihminen.  Me chiefiläiset tiedämme, että toimitusjohtajan hyvinvointia ja suorituskykyä voi ja pitää kehittää. Se on ennen kaikkea yhtiön etu.

Työtämme on auttaa toimitusjohtajia onnistumaan työssään ja olemme kehittäneet tähän palvelukonseptit, jotka tuottavat todistetusti tulosta.