Siirry suoraan sisältöön

Uuden toimitusjohtajan valinta

Kirjoitin Chief-blogiin uuden toimitusjohtajan valinnasta, alkuperäinen artikkeli löytyy täältä.

Uuden toimitusjohtajan valinta on yksiselitteisesti hallituksen tärkein päätös ja siksi merkityksellisin koko yhtiön tulevaisuudelle. Vaihtopäätöksen tekeminen voi tuntua hallituksesta vaikealta, vaikka tarve uudistumiselle olisi tunnistettu. Joskus edellinen toimitusjohtaja lähtee omasta aloitteestaan. Myös tällainen tilanne voi olla yhtiölle mahdollisuus uudistua.

Vastuunsa tunteva hallitus etsii parhaimmat keinot saadakseen yhtiön menestystä odotusten mukaisesti edistävän toimitusjohtajan. Yleensä hallitus valitseekin prosessin toteuttajaksi rekrytoinnin ja suorahaun ammattilaiset varmistuakseen, että yhtiö saa elinkaarensa vaiheeseen parhaan mahdollisen markkinoilta saatavilla olevan toimitusjohtajan. Kukapa haluaisi tyytyä vähempään? 

Olen ollut erittäin onnekas ja saanut olla mukana useassa uuden toimitusjohtajan valintaan liittyvässä prosessissa vuosien aikana. Monipuolista kokemustani kuvaa se, että olen ollut itse sekä valinnan kohteena että hallituksen työryhmissä valitsijana, ja viimeisen vuoden aikana myös suorahaun keinoin rekrytointia tekevänä konsulttina. Tässä konkreettiset vinkkini sinulle, hallituksen jäsen tai puheenjohtaja, parhaan mahdollisen uuden toimitusjohtajan löytämiseen.

Vinkit parhaan mahdollisen toimitusjohtajan löytämiseen

1) Koska kyse on merkittävästä yhtiön päätöksestä, on varsin perusteltua investoida rekrytointiprosessiin ja ottaa mukaan osaava ja ylimmän johdon hakuihin keskittyvä suorahakukumppani.

Valitse kumppanisi tarkoin. Kullanarvoinen vinkki: muutaman tuhannen euron säästö hintalapussa voi olla väärä peruste yhtiön tärkeimmässä päätöksessä. Tee siis päätöksesi laatu edellä, ei hinta.

2) Tämän jälkeen valmistaudu luomaan hyvä näkemys yhtiön tilanteesta ja tulevaisuuden tavoitteista sekä myös ihanneprofiilista hakemallenne henkilölle. Mieti vähemmän sitä, minkälainen henkilön tulee olla ja enemmän sitä, mitä uuden toimitusjohtajan tulee saada aikaan.

Miltä hyvä voisi näyttää esimerkiksi 6, 12 tai 24 kuukautta aloituksesta? Osaava suorahakukumppani auttaa kokonaisuuden selkeyttämisessä ja tuo ammattilaisen otteen sekä vahvan kokemuksen mukaan keskusteluihin. Hän myös osallistaa riittävän määrän yhtiölle olennaisia henkilöitä luomaan yhteistä näkemystä. Näiden pohjalta rakennetaan suorahaun hakustrategia, joka toimii perustana koko suorahakuprosessille.

3) Uuden johtajan valinta ei tapahdu yksittäisen pistemäisen kohtaamisen kautta, vaan muodostuu useasta etukäteen valmistellusta ja strukturoidusta haastattelusta, ennakkotehtävistä, johtamisarvioinnista ja referensseistä, joista lopulta muodostuu useista eri näkökulmista syntynyt kokonaiskuva.

Ammattimainen suorahakukonsultti luo positiivisen ja luottamuksellisen keskusteluyhteyden koko prosessin matkalle, ja sitä kautta myös ehdokas itse osallistuu tekemään realistista itsearviota omasta sopivuudestaan avoinna olevaan tehtävään. Pahinta on, jos ”ylimyydään” puolin tai toisin – totuudella on tapana paljastua ja kokeneella konsultilla on hyvää kyvykkyyttä tunnistaa tätä vaaran paikkaa.

4) Kun päätös on lopulta syntynyt, alkaa valitulla johtajalla uuden tehtävän haltuunotto.

Korostan tämän osuuden merkitystä – hyväkin valinta voi epäonnistua, mikäli valittu toimitusjohtaja jätetään yksin. Osaava ja asiansa hyvin hoitava konsultti tuntee valitun johtajan erinomaisesti, tuntee yhtiön tarpeen ja lähtökohdan koko tehtävälle ja kykenee auttamaan uutta johtajaa onnistumaan tehtävässään. Mikäli tätä konsultin taustaa ja osaamista ei hyödynnetä, katoaa prosessista merkittävä osa-alue, jossa konsultilla on mahdollisuus tuoda yhtiölle aidosti arvoa.

Valitse suorahakukumppani, jossa konsultti tukee uuden toimitusjohtajan alkuvaiheen suoriutumista, auttaa hyvän vuorovaikutuksen syntymistä ja varmistaa, että valittu johtaja voi menestyä tehtävässään.