Siirry suoraan sisältöön

Tarvitseeko hallitus puheenjohtajaltaan tunneälyä?

Hallitustyössä korostuu monipuoliset keskustelut, joihin on tarkoituksenmukaista saada erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. Näkemyksistä lopulta tulisi syntyä paras mahdollinen päätös. Hallitustyössä myös korostetaan monimuotoisuuden merkitystä, joka tuo tullessaan erilaisia persoonia, erilaisin taustoin, kokemuksin ja tavoin. Tämän kokonaisuuden hyvän vuorovaikutuksen rakentaminen ja ylläpitäminen ei ole aina yksinkertaista, ja puheenjohtaja saattaakin joutua toisinaan koetukselle asian kanssa. Voisiko hyvällä puheenjohtajan tunneälyllä olla merkitystä myös hyvän hallitustyöskentelyn aikaansaamiseksi? 

Miksi? Tunneälykäs puheenjohtaja ymmärtää tunteiden voiman ja osaa käsitellä niitä oikein. Hän on empaattinen ja kykenee lukemaan muiden tunteita ja käyttäytymistä, mikä auttaa häntä tekemään parempia päätöksiä ja myös ylläpitämään hyvää ja keskustelevaa ilmapiiriä. Hän kuuntelee ja ottaa huomioon muiden ajatuksia ja tarpeita, hän myös haluaa nämä aidosti kuulla, ei vain ”viran puolesta”! Hän viestii avoimeisesti ja rehellisesti, varmistaa selkeät tavoitteet, päätökset, jotta kaikille tulisi ne yksiselitteisen selkeäksi. Hän osaa myös käsitellä konflikteja ja ratkaista positiivisella tavalla haastaviakin ongelmia, joita eittämättä hallitustyössä esiintyy. Hän on myös itsensä tunteva, itsevarma, joka käsittelee omia tunteitaan tehokkaasti, ja luo tätäkin kautta varmuutta ja turvaa ympäristöönsä. Hyvä tunneälykäs puheenjohtaja on joustava ja avoin uusille ideoille ja muutoksille ja haluaa tehdä työtä yhdessä koko hallituksen kanssa. Hän myös haluaa antaa sekä vastaanottaa palautetta.

Mitä sinä olet mieltä, onko tunneälykkyys asia, jota tulisi hallitustyössäkin ottaa paremmin huomioon?