Siirry suoraan sisältöön

Hallituksen arviointi

Hallituksen arviointi?

Hyvä hallitustyö on yhtiölle merkittävä voimavara. Systemaattista, lisäarvoa tuottavaa hallitustyöskentelyä kohden kannattaa tehdä aktiivisesti kehitystoimenpiteitä ja hyvänä pohjana sille toimii hallitustyön arviointi. Säännöllinen arviointi tuo esiin vahvuuksia ja myös kehityskohteita, joskus saattaa löydöksenä olla myös varsinaisia kipukohtia. Kun nämä arvioinnin tulokset puretaan, käydään avoimesti yhteisen keskustelun kautta läpi,  sovitaan toimenpiteet, on mahdollisuus hallituksenkin kehittää toimintaansa. 

Tiedän, että hallituksen arviointi ei aina ole miellyttävää, mutta se on lopultakin palkitsevaa ja toimintaa kehittävää, toisinaan jopa välttämättömyys. Pukki kaalimaan vartijana -ilmiö ei toteudu, kun arviointi tehdään ammattimaisesti ja avoimin mielin. Mukaan on tärkeä ottaa myös toimitusjohtaja, onhan yhteistyö hallituksen ja toimitusjohtajan välillä yksi yhtiön merkittävimmistä linkeistä. Jos arviointi tuntuu haastavalta toteuttaa omin voimin, löytyy meitä konsultteja, jotka mielellään ammattilaisen ottein tulevat auttamaan arvioinnin toteuttamisessa ja tulosten purkamisessa, kehityskohteiden löytämisessä sekä toimenpiteiden sopimisessa. Voisin jopa väittää, että miten tahansa toteutettuna hallitustyön arviointi johtaa tyypillisesti hyvään keskusteluun, pohdintaan ja ajatteluun siitä, mitä meidän olisi hyvä tehdä toisin, jotta voisimme toimia hallituksena vieläkin paremmin ja lisäarvoa tuottavammin. Keskustelu on hyvä ohjata johonkin lopputulemaan eli konkreettiseen toimenpiteeseen, jota sitten lähdetään aktiivisesti yhdessä toteuttamaan.  

Erityisesti hallituksissa, jossa ”aina on toimittu näin, ja hyvin pärjätty” pitäisi hallitustyön arviointiin ja kehittämistarpeisiin suhtautua todella kriittisesti. Hyväkin hallitus voi sokaistua omalle tekemiselleen ja sitä kautta rampauttaa hallitustyön. Ehkä aika on ajanut vanhojen käytäntöjen ohitse ja tukku uusia ideoita ja toimintamalleja tuo todennäköisesti hallitustyöhön tehoja lisää. Arviointi avaa myös hyvän polun jäsenten vaihtuvuuden tarpeesta ja  sen merkityksestä, se millaista kokemusta ja osaamista tarvittiin viisi vuotta sitten, on todennäköisesti erilainen tarve kuin tänään. Jäsenten rotaatiollakin on iso merkitys, kun halutaan tehdä tämän päivän yhtiöstä tulevaisuuden yhtiö.

Hallitus omaa työtään arvioimalla ja kehittämällä antaa myös muulle organisaatiolle esimerkkiä siitä, että me haluamme oppia, haluamme kehittyä ja sitä kautta kasvattaa yhtiön kilpailukykyä ja onnistua toteuttamaan strategiaa menestyksekkäästi. Sitä kohden! 

Autan erittäin mielelläni löytämään juuri teidän hallitukselle sopivan arviointikeinon. Olehan yhteydessä!