Siirry suoraan sisältöön

Toimitusjohtajaa vaihtamalla uutta ryhtiä hallitustyöhön?

Kun on tarve kehittää hallitustyötä, päädytään usein hakemaan ratkaisua etsimällä lisää osaamista hallitukseen tai pohtimalla hallitustyön käytännön tapojen uudistamista. Kumpikin relevantti pointti, ja muutoksilla voidaan saada aikaan merkittävästikin lisää tehoja hallitustyöhön.

Olen myös kohdannut hallituksia, joissa merkittävin muutos on ollut uuden toimitusjohtajan valinta ja sen seurauksena myös hallitustyö on muuttunut harppauksin parempaan suuntaan.

Miksi näin, uhraako hallitus silloin omaa osaamattomuuttaan toimitusjohtajan alttarille?

On mahdollista, että hallituksen ja toimitusjohtajan välinen vuorovaikutus on rikki. Hallituksen puheenjohtaja ja koko hallitus ei ole syystä tai toisesta kyennyt rakentamaan avointa, luottamuksellista suhdetta toimitusjohtajaan. Tai ehkä toimiva suhde on matkan varrella rikkoutunut. Tämä aiheuttaa vakavia säröjä hallitustyöhön. Pahimmillaan se estää laadukkaan hallituksen kokouksen agendan suunnittelun, asioiden esivalmistelun ja priorisoinnin. Asioista ei kokouksessa voida keskustella hyvässä, luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa, ilmapiiri on varautunut ja kyräilevä, ehkä jopa asioita piilotteleva. Tämä vaarantaa yhtiön tulevaisuuden ja on kiireesti syytä löytää ratkaisu asian korjaamiseksi.  Päätös toimitusjohtajan vaihtamisesta voi olla lopultakin pakollinen ratkaisu tervehdyttää toiminta.

Toimitusjohtaja on hallitukselle ikkuna yhtiön operatiiviseen tekemiseen. Toimitusjohtajalla on yhtiön tilanteesta tietovalta suhteessa hallitukseen. Osaava toimitusjohtaja tuo oikealliset, relevantit asiat hallitukselle tietoon, antaa riittävän kuvan yhtiön sen hetken tilanteesta. Hän myös johtaa ja päättää yhdessä johtoryhmänsä kanssa liiketoiminnan arkiset asiat, eikä rasita niillä päätöksillä hallituksen agendaa. Hän tunnistaa strategiset asiat, ja pitää huolen, että hallitus saa niistä kattavan tilannekuvan. Toimitusjohtaja on parhaimmillaan myös avoin johtoryhmän ja hallituksen väliseen yhteistyöhön ja näkee sen yhtenä hyödynnettävänä voimavarana. Hallituksen on voitava luottaa, että toimitusjohtaja antaa hallituksen tehtävien hoitoon kaikki tarvitsemat tiedot ilman yllätyksiä tai peittelyitä.  Mikäli toimitusjohtaja ei toimi yllämainitulla tavalla, se todellakin haavoittaa hallituksen työskentelyä ja myös vaarantaa yhtiön tulevaisuutta. Tässä kohden hallituksen on tehtävä yhtiön liiketoiminnan kannalta yksi merkittävimmistä päätöksistä – erottaa toimitusjohtaja ja ryhtyä uuden etsintään.

 

En yritäkään vähätellä hallituksen ja sen puheenjohtajan roolia yhteistyön toimivuudessa tai toimimattomuudessa. Siitä huolimatta haluan tuoda esiin, että toimitusjohtajan rooli  on niin merkittävä, että parhaimmillaan taitava toimitusjohtaja nostaa myös hallitustyön lisäarvon tuottamista aivan uudella tavalla. Entistä enemmän voisimmekin kiinnittää huomiota toimitusjohtajan ja hallituksen väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, millä keinoin saamme tästä ”ulosmitattua” parhaan mahdollisen arvon yhtiölle.