Siirry suoraan sisältöön

Omistajastrategia ja toimitusjohtaja?

Omistajastrategian merkitys toimitusjohtajalle 

Mikä rooli omistajastrategialla on toimitusjohtajan onnistumisessa tehtävässään? Onko omistajastrategia edes toimitusjohtajalle tarpeellinen, onko se vain omistajien asia? 

Mitä tarkoitetaan omistajastrategialla?  

Omistajastrategian voisi ajatella olevan kuin kartta, joka opastaa ymmärtämään mitä omistajat haluavat yhtiöltä tulevaisuudessa, millaisia arvoja ja pelisääntöjä yhtiössä omistajat haluavat, että noudatetaan ja toteutetaan. Omistajastrategian sanotaan olevan yksinkertaisimmillaan omistajien tahdon ilmaisu mitä yhtiölle halutaan tapahtuvan, missä liiketoiminnoissa yhtiö voi olla mukana, millaisia riskejä se on valmis ottamaan. Omistajastrategia ottaa kantaa myös omistajien odotuksista voitonjaosta ja vaikkapa omistajuuden määrästä ja laajuudesta tulevaisuudessa.  

Selkeä omistajastrategia lisää yhtiössä läpinäkyvyyttä, tehostaa ja fokusoi toimintaa sekä parhaimmillaan myös vahvistaa yrityksen kilpailuetua muuttuvassa markkinassa.  

Miksi toimitusjohtajan tulee tietää ja tuntea omistajastrategia? Eikö riitä, että se on hallituksella tiedossa? 

  1. Toimitusjohtaja vastaa asioiden toimittamisesta organisaatiossa. Kun omistajastrategia on toimitusjohtajalla tiedossa, voidaan varmistua että yrityksen päätökset ja toiminta linjautuvat omistajien tavoitteiden ja odotusten mukaisesti myös arjessa. Mikäli nämä linjaukset ja odotukset eivät ole toimitusjohtajan tiedossa, on varsin todennäköistä, että sanat eivät muutu teoiksi. 
  1. Toimitusjohtajalla on rooli, jossa hän, toki myös yhdessä hallituksen kanssa, tekee sellaisia päätöksiä, joiden tulisi tukea omistajien pitkän aikavälin visiota ja tavoitteita. On vaikea nähdä, että ilman omistajastrategian tietämystä nämä pitkänaikavälin päätökset osuisivat oikeaan. Se todennäköisesti vaikuttaa myös kilpailukyvyn säilymiseen ja parantumiseen tulevaisuudessakin. 
  1. Kun omistajastrategia on selkeä ja toimitusjohtajalla tiedossa, voivat omistajat paremmin luottaa siihen että yhtiö on hyvissä käsissä ja sitä johdetaan heidän etunsa mukaisesti. On selvää, että tässä myös hallituksella on oma roolinsa, mutta voidaan todeta, että pimittämällä omistajastrategiaa toimitusjohtajalta, asioiden edistämistä hankaloitetaan, luodaan turhaa epävarmuutta ja epäluottamusta toimivan johdon ja omistajien välille. En usko, että se on kenenkään etu.  
  1. Omistajastrategia on parhaimmillaan toimitusjohtajaa motivoiva ja sitouttava, ja se tukee yhtiön yhteisen liiketoimintastrategian suunnittelua ja tavoitteissa onnistumista.  

Onko enää yhtäkään syytä miksi omistajastrategia ei olisi toimitusjohtajan tiedossa?  

Löydämme helposti useita esimerkkejä siitä mitä omistajien ristiriidat, epäselvät ja ristikkäiset odotukset ovat aiheuttaneet yhtiön toiminnalle ja arvolle, eivätkä ne tarinat kuulu onnistujien kategoriaan. Sellaisessa epävarmassa toimintaympäristössä toimitusjohtajan on hankala onnistua tehtävässään. Omistajastrategialla omistajat varmistavat yhteisen tahdon ilmaisun. Meidän tehtävä hallituksissa on tietenkin toimia yhtiön ja sen omistajien edun mukaisesti. Parhaiten se onnistuu, kun yhteisesti ymmärrämme tavoitteet ja odotukset, jonka jälkeen voimme tehdä viisaita päätöksiä ja pitää huolta siitä, että autamme  toimitusjohtajaa onnistumaan tehtävässään. Varmistetaan jo tänään, että omistajastrategia on dokumentoitu ja se on läpinäkyvästi tuotu niin hallituksen kuin myös toimitusjohtajan tietoisuuteen.  

Jutellaanko lisää omistajastrategiasta ja sen merkityksestä toimitusjohtajalle? Ole yhteydessä  

Pia Pursiainen  pia.pursiainen@chief.fi 0445400654